Vera Marin

Vera Marin

Architect, lector în departamentul de planificare urbană, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, președinte al  Asociației pentru tranziția urbană

Vera Marin este arhitect cu specializare în dezvoltare urbană integrată și management de proiect. De asemenea, este cadru didactic la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti din 2000, preşedinta Asociaţiei pentru Tranziţie Urbană din 2001, și vicepreședintele Asociației de-a Arhitectură din 2013. A coordonat numeroase proiecte de cercetare aplicată, dar și proiecte culturale, de educație, de dezvoltare comunitară în relație cu spațiul. Subiectele preferate sunt legate de regenerarea urbană în centre istorice, de spații publice în marile ansambluri de locuințe colective, dar și de bună guvernanță și planificare participativă.